Mgr. Matúš ŽOLNA, PhD.

IT Konzultant & Low-Code Developer

Grafické práce pre MŠKP

 Grafika viditeľná na: www.mskp.sk

Technológie:

PSD formát

Digitalizácia rastra do vektorovej grafiky – manuálne kreslenie podľa predlohy

 

Zaujímavosti:

Odhadované časová náročnosť: cca 90 hodín

36 grafík (v kruhu), približne 20 rôznych grafík pre potreby školky

Počet vypitých káv: cca 15 🙂